Home Over ons Diensten Kwaliteit Contact  

Home     Tarief  Voorwaarden  Veelgestelde vragen  Disclaimer  Daarom Klachtbegeleiding.nl! Bespaar uzelf de tijd Bespaar uzelf de moeite   Bespaar uzelf veel ongenoegen   Stuur ons een e-mail of schrijf ons uw kwestie en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Betalingsvoorwaarden

 

 

1. Betaling van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk binnen 30 dagen na

factuurdatum op de rekening van Klachtbegeleiding.nl, zoals vermeld op de

factuur, te zijn bijgeschreven.

2. Elk bedrag dat onbetaald blijft zal van rechtswege rente geven, berekend

op basis van het door de Nederlandse Bank toegepaste tarief voor voorschotten

in rekening-courant op overheidspapier op het ogenblik van de uitgifte van de

factuur, vermeerderd met 2 % en dit zonder waarschuwing of bevelschrift vooraf.

3. Alle kosten voortvloeiend uit het innen van openstaande vorderingen zijn voor

rekening van de cliŽnt.

4. Betaling geschiedt door overmaking naar het door Klachtbegeleiding.nl

opgegeven rekeningnummer. Het rekeningnummer is vermeld op de aan cliŽnt

verzonden factuur.

5. In geval van betwisting is alleen de rechtbank naar keuze van

Klachtbegeleiding.nl bevoegd.

6. Indien nodig is de cliŽnt niet alleen gehouden de nalatigheidintresten te

betalen, doch ook bijkomende kosten ten bedrage van 15 % van het factuur

bedrag of openstaand saldo met een minimum van € 75 per geval, eveneens

zonder voorafgaande waarschuwing of bevelschrift.

7. De niet-betaling op de vervaldag van ťťn enkele factuur, maakt het

verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Home Over ons Diensten Betalingsvoorwaarden Contact Algemene voorwaarden Privacy © Klachtbegeleiding.nl